تابلوی اعلانات
لطفا جهت همراهی ما به آدرس : petsar.ir مراجعه فرمائید . تالار مدافعین حیوانات
این انجمن در حال حاضر بسته شده است. مدیریت دلیل این امر را چنین بیان می‌کند:
به اطلاع همه عزیزان میرساند که انجمن جدید با نام« انجمن حمایت از حیوانات » به آدرس : «http://petsar.ir » راه اندازی گردیده و از تاریخ شنبه چهارم شهریورماه پذیرای اعضای محترم میباشد . دوستان وهمراهان میتوانند مطالب و سوالات خود را در انجمن جدید مرقوم فرمایند . لطفا راه اندازی انجمن حمایت از حیوانات را به دوستان و همراهانی که با شما آشنا هستند ؛ اطلاع رسانی فرمائید .